atjungti

atjungti
atjùngti tr. 1. atsieti, atrišti, atskirti: Mes atjungsime plokšteles nuo tinklo . | Šviesa atjungia sidabrą nuo bromo .
neatjungiamai adv. (nlt.) neatsiejamai: Socialistinio lenktyniavimo kilimas yra neatjungiamai susijęs su partijos organizaciniu darbu masėse (sov.) sp.
2. atkabinti nuo jungo; nukinkyti: Eidami pietų, atjungiame ir jaučius nuo arklo . | refl. tr.: Atsijungiau margus jautelius, nusivariau į beržynėlį Sln. \ jungti; atjungti; įjungti; išjungti; nujungti; pajungti; perjungti; prijungti; sujungti; užjungti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • atjungti — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda ką nors atjungti nuo sistemos, kompiuterio. pavyzdys( iai) atjungti įtaisą, atjungti nepavyko (programos pranešimas), atjungti tinklo diskus. atitikmenys: angl. disconnect …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • atjungti — atjùngti vksm. Atjùnk elèktros laidùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • disconnect — atjungti statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda ką nors atjungti nuo sistemos, kompiuterio. pavyzdys( iai) atjungti įtaisą, atjungti nepavyko (programos pranešimas), atjungti tinklo diskus. atitikmenys: angl. disconnect …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • atjungtis — atjungti̇̀s dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atkinkyti — tr. 1. žr. iškinkyti 1: Adomas skubiai atkinkė arklius ir vedė į namus rš. Jis grįžo prie rogučių, atkinkė elnius rš. Žemės Kratytojas žirgus greituosius Kronido atkinkė HI. Tas liepė atkinkyt arklį, paduot šieno Grv. Brolio arklys atkinkyta ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išjungti — išjùngti tr. 1. atjungti, išskirti: Nepersiregistravusieji abonentai iš radijo tinklo bus išjungti sp. | refl.: Jei bičių šeimos grandis trūksta vienoje vietoje, tai išsijungia ir kiti grandies nariai rš. 2. iškinkyti iš jungo: Jaučius išjùngti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • at — praef. I. su veiksmažodžiais žymi: 1. priartėjimą prie kalbančiojo arba jam artimo daikto: ateiti, atlėkti, atmesti, atvesti. 2. vieno daikto atskyrimą, atitolinimą nuo kito: atkirsti, atskirti, atjungti, atlupti, atplėšti. 3. užtektinai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atjungimas — atjungìmas sm. (2) → atjungti 1: Klaipėdos atjungimas jiems negalėjo būti abejingas įvykis rš. jungimas; atjungimas; įjungimas; pajungimas; prijungimas; sujungimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkabinti — atkabìnti tr. 1. atkliudyti, atjungti, atrišti, atsieti: Atkabìnk durų kablį Ėr. Atkabìno lenciūgą nuo kuolo Prn. Atkabìnk kambarį (atidaryk) Šts. Arklius atkabìno, o ratus paėmė Šts. | refl.: Durys užsikirto ir nebatsikabina Ėr. | Aš nieko… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlančyti — ×atlañčyti tr. atjungti: Anus atlančyti ŽCh136. lančyti; atlančyti; prilančyti; sulančyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”